Ngày Lụi Tàn - End Of Days (1999)
0 lượt xem
Ngày Lụi Tàn - End Of Days (1999)
Xem phim
[Ngày Lụi Tàn - End Of Days (1999)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ngày Lụi Tàn - End Of Days (1999) [/info] [nd] Ngày Lụi Tàn - End Of Days (1999) Chương cuối cùng của kinh thánh có viết: Khi thời khắc của 1000 năm được kết thúc thì cũng là lúc thiên sứ của bóng đêm được giải thóat và ma quỷ sẽ trở về với thế giới.

Vào ngày 31/12/1999 ngày cuối cùng của định mệnh, Satan đã khiến một người phụ nữ mang thai, điều đó đồng nghĩa với những tháng ngày không ánh mặt trời bắt đầu. Nhưng rồi một vị cảnh sát về hưu lại vô tình trở thành người cứu sống thế giới này. [/nd] [GD #1|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=Ca3Mo5H49zU2ENZLEgsvtwYTG4L8QumbRlgs7SrR1Yli7SIx4YT3vkDwcifgcnjCoRElxHbXGwpDN%252FKaV67mNU3xw2oCrbzkKCmVCxPQTXxdBX1mAwwaVTsSWhyNkTg%252Bxxkg2L61HWvBY2huhFVjuzWahwVY5IOucvP%252BJVDSVOWQ%252F7HKqTskhrexZUewSEDKL3HhDD2vBwsZsxPKNUO3f%252BVC5KaBelKPe1ak2qTysYiw%253D%253D] [HX #2|https://short.ink/1K2ikkgXs] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/18xVJRjuQHKlf2gKCfwJ_vSlMKymG5Ep3/preview]
Cập nhật 11/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem