Liêu Trai Chí Dị - Erotic Ghost Story (1990)
0 lượt xem
Liêu Trai Chí Dị - Erotic Ghost Story (1990)
Xem phim
[Liêu Trai Chí Dị - Erotic Ghost Story (1990)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Liêu Trai Chí Dị - Erotic Ghost Story (1990) [/info] [nd] Liêu Trai Chí Dị - Erotic Ghost Story (1990) Khoảng thời nhà Minh, ngũ thông thần ở Linh Sơn điện bị hao tổn nguyên khí do quá lâu ngày không ai thờ cúng, nên bày mưu hóa thành thư sinh hào hoa phong nhã Ngô Minh để dụ ba chị em bạch hoa ly ở Liên Hoa động những mong hấp thụ linh khí mà trường mạng.
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/zaeyA6b0qHZp/] [HX #2|https://short.ink/A-JFm7iblR] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1yOgNPhteeNFUyU13TxWLOxf_vMayDbNI/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1yOgNPhteeNFUyU13TxWLOxf_vMayDbNI]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem