Bắc Đẩu Thần Quyền - Fist Of The North Star The Movie (1986)
0 lượt xem
Bắc Đẩu Thần Quyền - Fist Of The North Star The Movie (1986)
Xem phim
[Bắc Đẩu Thần Quyền - Fist Of The North Star The Movie (1986)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Bắc Đẩu Thần Quyền - Fist Of The North Star The Movie (1986) [/info] [nd] Bắc Đẩu Thần Quyền - Fist Of The North Star The Movie (1986) Năm 19xx, chiến tranh hạt nhân tàn phá trái đất, các băng nhóm tội phạm trỗi dậy kiểm soát, khống chế các văn phòng chính phủ khắp nơi trên thế giới.

Công lý không còn tồn tại, một thế giới vô luật lệ làm điên đảo con người. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/9ZQ7rwATCSAP/] [HX #2|https://short.ink/TzXYAbsX3] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/184PBWdMNEQQBETOW9PdPDlD6HLtkhas3/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=184PBWdMNEQQBETOW9PdPDlD6HLtkhas3]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem