Tân Long Tranh Hổ Đấu - Kickboxer’s Tears (1992)
0 lượt xem
Tân Long Tranh Hổ Đấu - Kickboxer’s Tears (1992)
Xem phim
[Tân Long Tranh Hổ Đấu - Kickboxer’s Tears (1992)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tân Long Tranh Hổ Đấu - Kickboxer’s Tears (1992) [/info] [nd] Tân Long Tranh Hổ Đấu - Kickboxer’s Tears (1992) Một võ sĩ quyền anh bị giết trên võ đài bởi một đối thủ bẩn thỉu làm việc cho một tổ chức.

Em gái của võ sĩ kickboxer đã chết thề sẽ trả thù bằng cách đối đầu với cả kickboxer bẩn thỉu và tổ chức tội phạm. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/LaCAapy9MifT/] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3186931010174] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Bc_HpHSaUdXXE3wAEAS5kGhqbTEXECM2/preview] [GD #4|https://gdplayer.top/embed/?VVlmRGhnd0pNYnlkZGlPSVFndjNFeDg1UDJhVmpiT29QUFJadzlrdmx4MkhFN3NMZUxlc3pCQVp6ckt3MlBoNVg1N3RRc0lkTzU5RHNqNHZBM095d25rbFVZUUhBVHJZM1pxL0ROSmpTOS9uNzFWa2szZmNNQ1pYQ0x6RlZNTGx0L0NjLzJMNHpUcU5CYmt2dUVyUXZTRy9uR3JzcGh3RlZMenpRM1dRcUR3YUhIeS92TnFnL0lKbmMzaURFdkJYWnZ2VTQ3UVE4dldVb1Y5aGN3cnBxQnFVb1JPZW9xa1RXdFMwMmtJNVYyV1ArYlp1NlhrUndKYWVYWFFtL1pxcFhYNDdjdHlORWdiWUNEWFVBTUZadzFkM2ZLMnR5VHB4WVQzdHVHQlFQYUd5ZVFYMmoya0tibUpXL2dBdjRoU0o6OhQfm590BdQeNZv47O5k2no%3D]
Cập nhật 19/02/2022
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem