Bọ Cạp Đỏ - Red Scorpion (1988)
0 lượt xem
Bọ Cạp Đỏ - Red Scorpion (1988)
Xem phim
[Bọ Cạp Đỏ - Red Scorpion (1988)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Bọ Cạp Đỏ - Red Scorpion (1988) [/info] [nd] Bọ Cạp Đỏ - Red Scorpion (1988) Nikolai Petrovitch Rachenko là một điệp viên Liên Xô được gửi đến quốc gia châu Phi, nơi lực lượng Liên Xô cùng Tiệp Khắc, Cuba đang giúp chính phủ chống lại bọn khủng bố. Anh có nhiệm vụ ám sát nhà lãnh đạo của quân phiến loạn. Để thâm nhập vào phong trào nổi dậy, anh ta đã gây rối trong quán rượu địa phương và bị bắt vì hành vi mất trật tự.

Rachenko được đưa vào cùng một phòng giam với chỉ huy trưởng bị bắt và giành sự tin tưởng của anh trong việc tạo điều kiện trốn thoát. Khi đi đến trại lánh nạn, anh lại gặp phải rắc rối. Tuy nhiên bằng tất cả khả năng và kinh nghiệm của mình, Rachenko đã vượt qua được tất cả. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/uUYIfOY0lyjy/] [HX #2|https://short.ink/IQcv1exEZ] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1CyLcwwhRhONH7W8RSiD24DZ9p9cAEpAK/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1CyLcwwhRhONH7W8RSiD24DZ9p9cAEpAK]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem