Máy Ảnh Tử Thần - SLR (2022)
0 lượt xem
Máy Ảnh Tử Thần - SLR (2022)
Xem phim
[Máy Ảnh Tử Thần - SLR (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Máy Ảnh Tử Thần - SLR (2022) [/info] [nd] Máy Ảnh Tử Thần - SLR (2022) Dan, một sinh viên nhiếp ảnh được Giáo sư Aim tặng chiếc máy ảnh SLR để sử dụng cho luận án của mình.

Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra rằng đây chính là lời nguyên của ác quỷ, khi mỗi người bị chụp ảnh sẽ ngay lập tức tự tử. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/0HF3EQUCWoFE/] [SP #2|https://ssplay.net/v/135755490097734.html?auto=false] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3667602770558]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem