Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường - The Mystic Nine: Begonia from Qingshan (2022)
0 lượt xem
Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường - The Mystic Nine: Begonia from Qingshan (2022)
Xem phim
[Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường - The Mystic Nine: Begonia from Qingshan (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường - The Mystic Nine: Begonia from Qingshan (2022) [/info] [nd] Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường - The Mystic Nine: Begonia from Qingshan (2022) Thiếu niên Trương Khải Sơn gánh vác mối thù cả quốc gia lẫn gia đình, gặp bầu gánh trẻ Nhị Nguyệt Hồng có tài tuyệt vời lần đầu khi chàng mới đến với Trường Sa. Hai người “bắt tay” trừng phạt và diệt trừ kẻ xấu, đánh thẳng vào sào huyệt địch. Sau cuộc quyết chiến trong căn phòng bí mật, hai người cùng nhau chống lại quân phiệt Tả Khiêm Chi vô cùng độc ác, chiếm cứ Trường Sa đã lâu.

Cuối cùng họ vạch trần sự thật “quái vật” và bảo vệ được thành Trường Sa. [/nd] [ZE #1|https://zembed.net/v/YaAbVpaYpn.html?auto=false] [HX #2|https://chillx.top/v/jSRL7JVFbZvP/] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3176565181054]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem