Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt (1995)
0 lượt xem
Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt (1995)
Xem phim
[Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt (1995)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt (1995) [/info] [nd] Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt (1995) Trong phim Thành Long vào vai một thợ sửa máy tài năng, có thể nhận diện được bộ máy nó thế nào mà không cần phải chạm vào, chỉ cần nghe qua. Vì vậy, anh đã giúp cảnh sát bắt nhiều kẻ độ xe để đua.

Một lần giúp cảnh sát sát, anh đã đụng nhầm băng tội phạm, cũng chính vì vậy mà gia đình anh bị truy sát, cha anh chết, 2 em bị bắt… [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/2qAaaXRdLE0M/] [HX #2|https://short.ink/?v=i-gNwCfX2] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1j_5p8l8rwoaEdBiHGuWTSy5U3ya22pju/preview]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem