Huyền Thoại Vikings: Valhalla - Vikings: Valhalla (2022)
0 lượt xem
Huyền Thoại Vikings: Valhalla - Vikings: Valhalla (2022)
Xem phim
[Huyền Thoại Vikings: Valhalla - Vikings: Valhalla (2022)]
[stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [info] [+] Huyền Thoại Vikings: Valhalla - Vikings: Valhalla (2022) [/info] [nd] Trong phần tiếp theo của "Huyền thoại Vikings", 100 năm đã trôi qua và thế hệ anh hùng huyền thoại mới xuất hiện để tạo ra vận mệnh của chính mình – và làm nên lịch sử.
[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/HCM4dzFBNwZe/] [02|https://chillx.top/v/nDjKQZaxv1K6/] [03|https://chillx.top/v/0Nh1eMTO2GKF/] [04|https://chillx.top/v/5RJIzp2GlxSQ/] [05|https://chillx.top/v/oDcVLAFR8gfr/] [06|https://chillx.top/v/CnArfa8aeDkj/] [07|https://chillx.top/v/Oog7PgnEz3Rz/] [08-End|https://chillx.top/v/kIVhlKeEji14/]
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem