Hồng Hưng Tử: Giang Hồ Đại Phong Bạo - Young and Dangerous: War of the Under World (1996)
0 lượt xem
Hồng Hưng Tử: Giang Hồ Đại Phong Bạo - Young and Dangerous: War of the Under World (1996)
Xem phim
[Hồng Hưng Tử: Giang Hồ Đại Phong Bạo - Young and Dangerous: War of the Under World (1996)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hồng Hưng Tử: Giang Hồ Đại Phong Bạo - Young and Dangerous: War of the Under World (1996) [/info] [nd] Hồng Hưng Tử: Giang Hồ Đại Phong Bạo - Young and Dangerous: War of the Under World (1996) Phim nói về một người tên là Hồng Phi, là đứa con trai của ông trùm băng Hồng Hưng, võ công cao cường đặc biệt là tài dùng đoản đao cực nhanh.

Đây như là phần ngoại truyện của băng XHĐ nổi nhất Hong Kong thời bấy giờ. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/IqSGAB0XcMga/] [HX #2|https://short.ink/dq4xm-3Hl] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1nHR4qiugUAQ_3Beei1z7cTc2fmHUTyE7/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1nHR4qiugUAQ_3Beei1z7cTc2fmHUTyE7]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem