Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi - Terminator Salvation (2009)
0 lượt xem
Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi - Terminator Salvation (2009)
Xem phim
[Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi - Terminator Salvation (2009)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi - Terminator Salvation (2009) [/info] [nd] Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi - Terminator Salvation (2009) Bối cảnh phim diễn ra trong thế giới giả tưởng của tương lai năm 2018, khi cuộc chiến của nhân loại với những cỗ máy hủy diệt do hệ thống máy tính thông minh siêu việt tên Skynet làm chủ.

Sau khi âm mưu xóa sổ nhân loại trong hàng trăm vụ nổ hạt nhân, Skynet và binh đoàn hủy diệt của nó bắt đầu tiến hành chiến dịch truy quét và tàn sát những người sống sót. [/nd] [PS #1|https://beastx.top/v/tJdxOhrccMVx/] [SP #2|https://ssplay.net/v/852351052479611.html] [HX #3|https://short.ink/?v=un6NJH5Et]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem