Mầm Sống Hiểm Họa - Life (2017)
0 lượt xem
Mầm Sống Hiểm Họa - Life (2017)
Xem phim
[Mầm Sống Hiểm Họa - Life (2017)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Mầm Sống Hiểm Họa - Life (2017) [/info] [nd] Mầm Sống Hiểm Họa - Life (2017) Nội dung phim về sáu phi hành gia trên con tàu không gian của một trạm nghiên cứu mẫu vật thu thập được từ sao Hỏa, được cho là có thể cung cấp bằng chứng cho cuộc sống ở ngoài trái đất trên hành tinh Đỏ.

Các phi hành đoàn nghiên cứu và cho rằng mẫu vật này có chứa một lượng lớn các đơn bào sinh vật – ví dụ đầu tiên của sự sống tồn tại bên ngoài Trái đất. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/l4jt1booLzSr/] [SP #2|https://ssplay.net/v/382357963257365.html] [ZE #3|https://zembed.net/v/AgvYJkkJAi.html?auto=false] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3342819789438]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem