Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi (2017)
0 lượt xem
Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi (2017)
Xem phim
[Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi (2017)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi (2017) [/info] [nd] Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi (2017) Sau khi bị người học trò Ben Solo/ Kylo Ren phản bội, toàn bộ nỗ lực tạo dựng lại đội quân những Hiệp sĩ Jedi của Luke Skywalker hoàn toàn sụp đổ. Luke biến mất khỏi vũ trụ và sống một cuộc đời ẩn sĩ trên hành tinh Ahch-To.

Tuy nhiên, giờ đây người anh hùng huyền thoại buộc phải lộ mặt, khi phe Quân Kháng Chiến cần ông trở thành người lãnh đạo để chống lại sức mạnh của Tổ Chức Thứ Nhất. [/nd] [PS-Vietsub|https://beastx.top/v/kELUeNEUceSq/] [SP-Vietsub|https://ssplay.net/v/818517410092883.html] [GD-Vietsub|//gdplayer.top/embed/?WkZGWlNXek1hYUVnaWRnU3lsak50a2h6enorVWJxZ0hXb1BoR24vL1R4SU9jTXlQZFBkWEE5RldzaVpLN2hkaG5pemxFQ0FPcXhGQ1dCdSt4MFZ3L1pJK1JSTWtQaHhNd3BmOEtqNjJJMW8rY29rM21DSHF4VkcrZ29mNzRUNU50NStnYWoreXZHa2JLTE15ai9kYTB2V3doRHVKSnl1MXlkbTFodlZRNGhuakJPYjBLdExWTnRUdTFxTXBlelg5Zlp0cHNDTk5yUWVORnI5dkwvLzl4dElmSHJ2eXluUmhwZ3hRaTBZWGlqTFJjb2FPaWFqcmNTSC9BMFhMcGtmdnAvY0dKcCtRbjJ0UW1YTUE0cUlvaVU4L2lIRzU5clNoMnVodVlNbko4RGs9OjoqXiCjF6kllSKMj8BaRV0s] [FE-TM|https://suzihaza.com/v/1l961n2gmlv]
Cập nhật 06/04/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem