Truyền Thuyết Về Vox Machina - The Legend of Vox Machina (2022)
0 lượt xem
Truyền Thuyết Về Vox Machina - The Legend of Vox Machina (2022)
Xem phim
[Truyền Thuyết Về Vox Machina - The Legend of Vox Machina (2022)]
[stt/Tập 04 / 12 Vietsub] [info] [+] Truyền Thuyết Về Vox Machina - The Legend of Vox Machina (2022) [/info] [nd] Họ ồn ào, họ giễu cợt, họ sai khiến trở thành lính đánh thuê.

Vox Machina quan tâm đến tiền dễ dàng và bia rẻ hơn là thực sự bảo vệ vương quốc. Nhưng khi vương quốc bị đe dọa bởi cái ác, phi hành đoàn huyên náo này nhận ra rằng họ là những người duy nhất có khả năng khôi phục lại công lý.[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/V8lj17cFFW4g/] [02|https://chillx.top/v/2OT4cuOFaaa5/] [03|https://chillx.top/v/dQQ0F9fduMkM/] [04|https://chillx.top/v/U9NPvS1JcpyE/] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/783104752500851.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/579088005340761.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/672085609700944.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/368475120100710.html?auto=false]
Cập nhật 29/04/2022
Trạng thái [stt/Tập 04 / 12 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem