Lực Lượng An Ninh TC 2000 - TC 2000 (1993)
0 lượt xem
Lực Lượng An Ninh TC 2000 - TC 2000 (1993)
Xem phim
[Lực Lượng An Ninh TC 2000 - TC 2000 (1993)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lực Lượng An Ninh TC 2000 - TC 2000 (1993) [/info] [nd] Lực Lượng An Ninh TC 2000 - TC 2000 (1993) Ở một nơi nào đó trong tương lai, môi trường trở nên khắc nghiệt quá mức. Nhiều người đã chết. Người giàu có thể xây dựng thế giới ngầm, người nghèo phải ở trên mặt đất xây dựng các băng đảng để tồn tại.

Jason Storm, một người bảo vệ thế giới ngầm biết về một âm mưu giết tất cả những người trên bề mặt. Anh cần phải chạy trốn lên mặt đất và chiếm được lòng tin của Sumai, một võ sư được kính trọng, để làm đồng minh ngăn chặn âm mưu bẩn thỉu này. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/am5dtnrRyHnk/] [HX #2|https://short.ink/PKpPhkZwl] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3377568156286]
Cập nhật 10/05/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem