Vị Anh Đào Tươi Mới - Brand New Cherry Flavor (2021)
0 lượt xem
Vị Anh Đào Tươi Mới - Brand New Cherry Flavor (2021)
Xem phim
[Vị Anh Đào Tươi Mới - Brand New Cherry Flavor (2021)]
[stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [info] [+] Vị Anh Đào Tươi Mới - Brand New Cherry Flavor (2021) [/info] [nd] Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, limited series Brand New Cherry Flavor là một series kinh dị kỳ quái về thế giới siêu nhiên trải dài từ Los Angeles đến Brazil và trung tâm của nó là nhà làm phim trẻ Lisa Nova (Rosa Salazar).

Cô như Alice rơi vào thế giới thần tiên, có điều, thỏ trắng dẫn cô đến một thế giới ma mị và thù hằn.[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/F6QDDDrfCPpj/] [02|https://chillx.top/v/VKHomSi4f6h3/] [03|https://chillx.top/v/kxgV7KrDm2tJ/] [04|https://chillx.top/v/KhyaF6XQHwdR/] [05|https://chillx.top/v/BautAXb6kIGx/] [06|https://chillx.top/v/7AFnUvU2vtkc/] [07|https://chillx.top/v/OqJqAeXvKq2n/] [08-End|https://chillx.top/v/my6ozy5R3b7V/] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/309741500765085.html] [02|https://ssplay.net/v/247876250495513.html] [03|https://ssplay.net/v/652985848072502.html] [04|https://ssplay.net/v/884490106668737.html] [05|https://ssplay.net/v/394122086879279.html] [06|https://ssplay.net/v/973425279888841.html] [07|https://ssplay.net/v/583893066479100.html] [08-End|https://ssplay.net/v/850859345661269.html] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/924822862363523.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/479061095250977.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/814566105604171.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/181886713537904.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/505924296875794.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/516932735840479.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/487131213148434.html?auto=false] [08-End|https://ssplay.net/v/559885838379462.html?auto=false]
Cập nhật 18/06/2022
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem