Thứ Sáu Ngày 13 Phần 8: Jason Tới Manhattan - Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)
0 lượt xem
Thứ Sáu Ngày 13 Phần 8: Jason Tới Manhattan - Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)
Xem phim
[Thứ Sáu Ngày 13 Phần 8: Jason Tới Manhattan - Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thứ Sáu Ngày 13 Phần 8: Jason Tới Manhattan - Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989) [/info] [nd] Thứ Sáu Ngày 13 Phần 8: Jason Tới Manhattan - Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989) "Người ma" Jason một lần nữa tỉnh dậy từ đáy hồ, nhưng khác là lần này hắn đột nhập một chiếc tàu du lịch chở các em năm cuối trung học đến thăm New York, và từ đó hắn đột nhập vào New York.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/245304164373212.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/bXSBKmQiMq.html?auto=false]
Thể loại
Cập nhật 23/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem