Tây Du Ký - Journey To The West (1986)
0 lượt xem
Tây Du Ký - Journey To The West (1986)
Xem phim
[Tây Du Ký - Journey To The West (1986)]
[stt/Tập 25 / 25 Lồng Tiếng+TM] [info] [+] Tây Du Ký - Journey To The West (1986) [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/06/Journey-To-The-West-Part-2-1986.html] [/ss] [nd] Bộ phim ra đời trong hoàn cảnh khó khăn do được sản xuất vào thập kỉ 1980 thời mà kĩ xảo điện ảnh còn thô sơ lạc hậu. Vốn đầu tư 6 triệu nhân dân tệ tuy là một khoản tiền rất lớn nhưng cũng không đủ trang trải cho toàn bộ phim, các diễn viên cũng chỉ nhận được thù lao tượng trưng, ít ỏi. Phim được làm trong 6 năm trời ròng rã từ năm 1982 đến năm 1988 hoàn thành.

Phim kể về chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát GiớiSa Ngộ Tĩnh phò Đường Tăng sang phương Tây (Ấn Độ ở về phía Trung Quốc). Đường đi gặp bao trắc trở, gian nan trắc trở, tổng cộng gặp đến 81 nạn, cuối cùng cũng đều vượt qua đến được xứ sở Phật tổ, mang kinh Phật về truyền bá ở phương Đông.[/nd] [br/SV Lồng Tiếng] [01|https://chillx.top/v/4an3mIZm3Cih/] [02|https://chillx.top/v/aOKxlFgkYxd2/] [03|https://chillx.top/v/IVG7MHnkc2Na/] [04|https://chillx.top/v/YTYTfXhZrqn8/] [05|https://chillx.top/v/80UdVXaZErQy/] [06|https://chillx.top/v/PFF04VOYNL3Q/] [07|https://chillx.top/v/noanZ0jvZfdC/] [08|https://chillx.top/v/bNaipnCgld7X/] [09|https://chillx.top/v/BXITlhFKTZ2a/] [10|https://chillx.top/v/BZYS4qAt8KCN/] [11|https://chillx.top/v/wiacjkaagPhi/] [12|https://chillx.top/v/8jL9BE83Hrbr/] [13|https://chillx.top/v/N8hdnRHjhaNB/] [14|https://chillx.top/v/5WqbiDxrXpXh/] [15|https://chillx.top/v/qgHqzKmviDxG/] [16|https://chillx.top/v/EVik4TxZFURd/] [17|https://chillx.top/v/bjb7KmD2B6Ic/] [18|https://chillx.top/v/fgiPHOJIeiAR/] [19|https://chillx.top/v/bI2SmvNLaN9V/] [20|https://chillx.top/v/U3kFXvXOHHSi/] [21|https://chillx.top/v/YejBvrx6HBtB/] [22|https://chillx.top/v/Bb1723U730nC/] [23|https://chillx.top/v/UtiMzcfe45cL/] [24|https://chillx.top/v/UJuJDWolt38I/] [25-End|https://chillx.top/v/u3APZOFewLLB/] [br/SV Thuyết Minh] [01|https://ssplay.net/v/878197577678495.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/885562729090452.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/980110201570722.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/492642551660537.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/324015222075912.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/996590923517942.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/239651315328147.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/446805766887134.html?auto=false] [09|https://ssplay.net/v/457154911011457.html?auto=false] [10|https://ssplay.net/v/212380160060193.html?auto=false] [11|https://ssplay.net/v/954554648862944.html?auto=false] [12|https://ssplay.net/v/873976370526684.html?auto=false] [13|https://ssplay.net/v/869105130434036.html?auto=false] [14|https://ssplay.net/v/845970880654123.html?auto=false] [15|https://ssplay.net/v/642477703177266.html?auto=false] [16|https://ssplay.net/v/599887773394584.html?auto=false] [17|https://ssplay.net/v/729683173613415.html?auto=false] [18|https://ssplay.net/v/303470670349068.html?auto=false] [19|https://ssplay.net/v/755445211711857.html?auto=false] [20|https://ssplay.net/v/838267491509517.html?auto=false] [21|https://ssplay.net/v/504232562250561.html?auto=false] [22|https://ssplay.net/v/420265982134474.html?auto=false] [23|https://ssplay.net/v/520704314526584.html?auto=false] [24|https://ssplay.net/v/897051141493850.html?auto=false] [25-End|https://ssplay.net/v/958882078528404.html?auto=false]
Cập nhật 05/06/2022
Trạng thái [stt/Tập 25 / 25 Lồng Tiếng+TM]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem