Tây Du Ký Tục Biên - Journey To The West Part 2 (1986)
0 lượt xem
Tây Du Ký Tục Biên - Journey To The West Part 2 (1986)
Xem phim
[Tây Du Ký Tục Biên - Journey To The West Part 2 (1986)]
[stt/Tập 16 / 16 Thuyết Minh+LT] [info] [+] Tây Du Ký Tục Biên - Journey To The West Part 2 (1986)[/info] [ss] [Phần 1;/2022/06/Journey-To-The-West-1986.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd] Review nhanh qua phim Tây Du Ký Tục Biên

Nội Dung Phim
Phim bổ sung cho những chuyện trên đường Tây du mà phần 1 chưa kể hết. Phim vẫn do Dương Khiết đạo diễn, khâu võ thuật được giao cho nhà chỉ đạo võ thuật Tào Vinh phụ trách. Các nhà làm phim lấy bối cảnh thầy trò Đường Tăng trở về Trường An và lần lượt kể lại những trắc trở trên đường đi cho vua Đường Thái Tông nghe. Hình ảnh minh họa cho lời kể chính là những tập phim “bổ khuyết” cho phần 1. Đạo diễn Dương Khiết đã đặt tên cho trọn bộ 16 tập phim sau là: Tây Du Kí tục biên. Theo giới chuyên môn nhận xét, phần hai Tây Du Kí không hấp dẫn bằng phần một, không phải các tai nạn phần 2 không hay bằng phần 1 mà chính là phần hai kéo dài. Khán giả cho rằng nó không cô động, lạm dụng kĩ xảo và nhạc phim lẫn tạo hình nhân vật, diễn viên già đi nhiều đã khiến cho phim không còn cái hồn vốn có của nó trước đây. Hay nói cách khác, có lẽ phim không thành công mà là do cái bóng của phần một quá lớn.

Chúc Mọi Người Xem Phim Vui Vẻ.
[/nd] [br/SV Thuyết Minh] [Tập 01|https://ssplay.net/v/398356987784306.html?auto=false] [Tập 02|https://ssplay.net/v/469448258479436.html?auto=false] [Tập 03|https://ssplay.net/v/405175806333621.html?auto=false] [Tập 04|https://ssplay.net/v/488799243751499.html?auto=false] [Tập 05|https://ssplay.net/v/876609298917982.html?auto=false] [Tập 06|https://ssplay.net/v/704388295196824.html?auto=false] [Tập 07|https://ssplay.net/v/785775115092595.html?auto=false] [Tập 08|https://ssplay.net/v/545574031770229.html?auto=false] [Tập 09|https://ssplay.net/v/668431957562764.html?auto=false] [Tập 10|https://ssplay.net/v/749355421298080.html?auto=false] [Tập 11|https://ssplay.net/v/892974367572201.html?auto=false] [Tập 12|https://ssplay.net/v/157754376944568.html?auto=false] [Tập 13|https://ssplay.net/v/275774571216768.html?auto=false] [Tập 14|https://ssplay.net/v/223934359434578.html?auto=false] [Tập 15|https://ssplay.net/v/968728951281971.html?auto=false] [Tập 16-End|https://ssplay.net/v/778867471963167.html?auto=false] [br/SV Lồng Tiếng] [01|https://ok.ru/videoembed/677915331177] [02|https://ok.ru/videoembed/677915134569] [03|https://ok.ru/videoembed/677915003497] [04|https://ok.ru/videoembed/677914937961] [05|https://ok.ru/videoembed/677914806889] [06|https://ok.ru/videoembed/677915265641] [07|https://ok.ru/videoembed/677914872425] [08|https://ok.ru/videoembed/677915069033] [09|https://ok.ru/videoembed/677915658857] [10|https://ok.ru/videoembed/1822581983927] [11|https://ok.ru/videoembed/677915724393] [12|https://ok.ru/videoembed/677915462249] [13|https://ok.ru/videoembed/677915593321] [14|https://ok.ru/videoembed/677915527785] [15|https://ok.ru/videoembed/677915200105] [16-End|https://ok.ru/videoembed/677915789929]
LỊCH CHIẾU: Xem Phim Hay trên PhimHit.xyz
Cập nhật 07/06/2022
Trạng thái [stt/Tập 16 / 16 Thuyết Minh+LT]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem