Tề Thiên Đại Thánh - Qi Tian Da Sheng (2022)
0 lượt xem
Tề Thiên Đại Thánh - Qi Tian Da Sheng (2022)
Xem phim
[Tề Thiên Đại Thánh - Qi Tian Da Sheng (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tề Thiên Đại Thánh - Qi Tian Da Sheng (2022) [/info] [nd] Tề Thiên Đại Thánh - Qi Tian Da Sheng (2022) Phim kể về Tôn Ngộ Không bị giam giữ ở Ngũ Chỉ Sơn 400 năm, tình cờ được A Nhất cứu thoát.

Cha mẹ của A Nhất bị Long thái tử giết hại, nàng ấy muốn Tôn Ngộ Không dẫn nàng đi đến thiên cung để cáo trạng. Long thái tử biết được Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, chuẩn bị bẩm báo việc năm đó Đông Hải Long Cung bị phá hủy, lợi dụng huynh đệ tốt của Ngộ KhôngMa Vương để giết hại Ngộ Không. Mặc dù pháp lực của Ngộ Không bị khống chế nhưng Ma vương vẫn ám sát thất bại. Vì vậy đã bắt A Nhất, để cứu A Nhất, Ngộ Không đánh đến Long cung. Ngộ Không và thái tử giao tranh từ biển cho đến tận Nam Thiên Môn. Cuối cùng Ngộ Không được A Nhất cảm hóa, trở về Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục tu hành, chờ đợi người có cơ duyên đã định. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/130129622088538.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/KbgGALZVQp.html?auto=false] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3723071851254]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem