Thiếu Nữ Phan Kim Liên - The Amorous Lotus Pan (1994)
0 lượt xem
Thiếu Nữ Phan Kim Liên - The Amorous Lotus Pan (1994)
Xem phim
[Thiếu Nữ Phan Kim Liên - The Amorous Lotus Pan (1994)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thiếu Nữ Phan Kim Liên - The Amorous Lotus Pan (1994) [/info] [nd] Thiếu Nữ Phan Kim Liên - The Amorous Lotus Pan (1994) Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là Phan Kim Liên, trong bối cảnh giờ đây Lâm Xung vượt ngục thành công khi bị giam đã quay lại tìm Phan Kim Liên hỏi tội ả ta vì sao lại dám sát hại anh trai mình.

Nhưng khi quay lại để trả thù thì Lâm Xung nghe được lời van xin cũng như sự tích về một người phụ nữ bị áp bức từ khi còn trẻ đã khiến cho cô ra nông nỗi như thế, và dường như Lâm Xung sau khi nghe cũng đã quên đi mối thù giết anh. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/419254951592948.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/BMKATdaWCz.html?auto=false] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=12hzYU88soMmZItrh5iaRQ06W2Ld4LP4_] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3583417191025]
Cập nhật 09/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem