Vùng Nguy Hiểm - Danger Zone (1996)
0 lượt xem
Vùng Nguy Hiểm - Danger Zone (1996)
Xem phim
[Vùng Nguy Hiểm - Danger Zone (1996)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vùng Nguy Hiểm - Danger Zone (1996) [/info] [nd] Vùng Nguy Hiểm - Danger Zone (1996) Rick Morgan là một kỹ sư người Mỹ đang điều hành một khu mỏ ở Đông Phi, một ngày nọ người bạn của anh ta là Jim Scott tìm đến và cần một nơi nào đó để chứa các hộp chất thải độc hại. Không may, một thời gian ngắn sau đó một vụ tràn dầu xảy ra, dẫn đến tử vong và Morgan phải rời khỏi đất nước.

Một năm sau, anh được tiếp cận bởi một đặc vụ chính phủ đang tìm kiếm nguồn cung cấp còn thiếu của chất độc nguy hiểm tiềm tàng, mà sự thật là ẩn chứa một thứ còn có giá trị hơn. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/268024926384289.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/HTkPcVIZKW.html?auto=false]
Cập nhật 17/07/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem