Bóng Ma Anh Quốc (Phần 1) - Peaky Blinders (2013)
0 lượt xem
Bóng Ma Anh Quốc (Phần 1) - Peaky Blinders (2013)
Xem phim
[Bóng Ma Anh Quốc (Phần 1) - Peaky Blinders (2013)]
[stt/Tập 06 / 06 Thuyết Minh] [info] [+] Bóng Ma Anh Quốc (Phần 1) - Peaky Blinders (2013) [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/07/Peaky-Blinders-Season-2-2014.html] [/ss] [nd] Một băng đảng khét tiếng xuất hiện ở Birmingham, Anh Quốc năm 1919. Cầm đầu băng là Tommy Shelby, tên trùm tội phạm khét tiếng muốn nổi lên bằng mọi giá.
[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/NQiMQHFrrBhG/] [02|https://chillx.top/v/KaEdBMOLGDLY/] [03|https://chillx.top/v/AydaVrjAtao6/] [04|https://chillx.top/v/FRFoAaCkDpqO/] [05|https://chillx.top/v/HDSEkGCpo2pn/] [06-End|https://chillx.top/v/uPjj8zSaDVaa/] [br/SV ZE] [01|https://zembed.net/v/zkrOJILpgy.html?auto=false] [02|https://zembed.net/v/PTZwUEawQk.html?auto=false] [03|https://zembed.net/v/kQGmlOFUYf.html?auto=false] [04|https://zembed.net/v/MNIxLhxNeP.html?auto=false] [05|https://zembed.net/v/mGsNaWbhgU.html?auto=false] [06-End|https://zembed.net/v/VDfJvCrTmf.html?auto=false]
Thể loại
Cập nhật 17/07/2022
Trạng thái [stt/Tập 06 / 06 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem