Bóng Ma Anh Quốc (Phần 2) - Peaky Blinders: Season 2 (2014)
0 lượt xem
Bóng Ma Anh Quốc (Phần 2) - Peaky Blinders: Season 2 (2014)
Xem phim
[Bóng Ma Anh Quốc (Phần 2) - Peaky Blinders: Season 2 (2014)]
[stt/Tập 06 / 06 Thuyết Minh] [info] [+] Bóng Ma Anh Quốc (Phần 2) - Peaky Blinders: Season 2 (2014) [/info] [nd] Phim nói về gia đình của Shelby ở thế kỷ thứ 19, lúc bấy giờ người cầm đầu băng đảng Peaky Blinders khét tiếng trong thế giới ngầm là Tommy Shelby – là đứa con trai thứ 2 trong gia đình, quá trình thời thăm tiếng của Tommy là dựa vào những mưu mô và thủ đoạn tàn nhẫn
[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/726949354426728.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/781886808574199.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/618728044546312.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/739320973969168.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/619880113750696.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/270958065572712.html?auto=false] [br/SV ZE] [01|https://zembed.net/v/vxTKiFGCEX.html?auto=false] [02|https://zembed.net/v/xUKolImZAt.html?auto=false] [03|https://zembed.net/v/bvkTJmaRSF.html?auto=false] [04|https://zembed.net/v/YgVNApsOEW.html?auto=false] [05|https://zembed.net/v/DMAZFMTsvz.html?auto=false]
Thể loại
Cập nhật 17/07/2022
Trạng thái [stt/Tập 06 / 06 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem