Búp Bê Sát Nhân 3 - Child's Play 3 (1991)
0 lượt xem
Búp Bê Sát Nhân 3 - Child's Play 3 (1991)
Xem phim
[Búp Bê Sát Nhân 3 - Child's Play 3 (1991)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Búp Bê Sát Nhân 3 - Child's Play 3 (1991) [/info] [nd] Búp Bê Sát Nhân 3 - Child's Play 3 (1991) Tám năm đã trôi qua kể từ các sự kiện của bộ phim thứ hai.

Chucky đã được hồi sinh một lần nữa và tìm cách trả thù Andy, chủ cũ của anh, người hiện đang là một thiếu niên đăng ký vào trường quân sự. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/469584276278813.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3613968173694]
Thể loại
Cập nhật 12/08/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem