Đứa Trẻ Mồ Côi 2: Nạn Nhân Đầu Tiên - Orphan: First Kill (2022)
0 lượt xem
Đứa Trẻ Mồ Côi 2: Nạn Nhân Đầu Tiên - Orphan: First Kill (2022)
Xem phim
[Đứa Trẻ Mồ Côi 2: Nạn Nhân Đầu Tiên - Orphan: First Kill (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đứa Trẻ Mồ Côi 2: Nạn Nhân Đầu Tiên - Orphan: First Kill (2022) [/info] [nd] Đứa Trẻ Mồ Côi 2: Nạn Nhân Đầu Tiên - Orphan: First Kill (2022) Phần phim này sẽ khai thác nguồn gốc của Esther hay đúng hơn là kẻ tâm thần Leena Klammer.

Theo chân quá trình Leena tẩu thoát thành công khỏi trại tâm thần Estonian và lân la sang Mỹ, tại đây cô mạo danh Esther, cô con gái nuôi mất tích của gia đình giàu có. Nhưng dưới cuộc sống mới trong vai "Esther" cô ta đã trải qua những biến chuyển không ngờ và khiến cô chống lại người mẹ, người đang cố gắng bảo vệ gia đình bằng mọi giá. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/nJxWmbtSar9o/] [SP #2|https://ssplay.net/v/998218975547287.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem