Người Bắn Tỉa: Thực Thi Công Lý - Sniper: Rogue Mission (2022)
0 lượt xem
Người Bắn Tỉa: Thực Thi Công Lý - Sniper: Rogue Mission (2022)
Xem phim
[Người Bắn Tỉa: Thực Thi Công Lý - Sniper: Rogue Mission (2022)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Bắn Tỉa: Thực Thi Công Lý - Sniper: Rogue Mission (2022) [/info] [nd] Người Bắn Tỉa: Thực Thi Công Lý - Sniper: Rogue Mission (2022) Khi một đặc vụ liên bang quanh co tham gia vào một đường dây buôn bán người mại dâm, Brandon Beckett (Chad Michael Collins) trở nên bất hảo, hợp tác với các đồng minh cũ của mình là Đặc vụ An ninh Nội địa.

Homeland Security Agent Zero và sát thủ Lady Death để phát hiện ra tên đặc vụ đồi bại và triệt hạ tổ chức tội phạm. [/nd] [PS-Vietsub|https://chillx.top/v/cdzzeo8daSNR/] [SP-TM|https://ssplay.net/v/682098647372590.html?auto=false] [SP-Vietsub|https://ssplay.net/v/751731486370166.html?auto=false]
Cập nhật 30/08/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem