Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019)
0 lượt xem
Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019)
Xem phim
[Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019) [/info] [nd] Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019) Mặt trời tiến đến giai đoạn Red Giant, đe dọa thiêu đốt Trái đất. Lúc khí hậu thay đổi, nhân loại chế tạo các động cơ khổng lồ để đẩy Trái đất khỏi hệ Mặt trời, đến vùng mới trong vũ trụ.

Trong hành trình di chuyển kéo dài 2.500 năm, con người xuống ẩn náu ở các thành phố ngầm, và các phi hành gia du hành vũ trụ có nhiệm vụ giải cứu thế giới. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/xYIy9gW1agDE/] [SP #2|https://ssplay.net/v/840164389461278.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem