Đòi Lại Danh Dự 2: Sự Thâu Tóm Thù Địch - Rage and Honor II: Hostile Takeover (1993)
0 lượt xem
Đòi Lại Danh Dự 2: Sự Thâu Tóm Thù Địch - Rage and Honor II: Hostile Takeover (1993)
Xem phim
[Đòi Lại Danh Dự 2: Sự Thâu Tóm Thù Địch - Rage and Honor II: Hostile Takeover (1993)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đòi Lại Danh Dự 2: Sự Thâu Tóm Thù Địch - Rage and Honor II: Hostile Takeover (1993) [/info] [nd] Đòi Lại Danh Dự 2: Sự Thâu Tóm Thù Địch - Rage and Honor II: Hostile Takeover (1993) KrisPreston lại một lần nữa hợp tác để đối đầu với tên trùm xã hội đen Buntao.

Nhưng Buntao có những vấn đề của riêng mình, hắn phải đối phó với Dazzo, một tên xã hội đen khác đang nắm quyền điều hành ... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/283596258610486.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3767470131838]
Cập nhật 28/09/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem