Ban 8 - Section 8 (2022)
0 lượt xem
Ban 8 - Section 8 (2022)
Xem phim
[Ban 8 - Section 8 (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ban 8 - Section 8 (2022) [/info] [nd] Ban 8 - Section 8 (2022) Cựu binh sĩ lực lượng đặc biệt Ryan Kwanten của Jake được đưa ra khỏi nhà tù sau khi "hai người anh ấy yêu thương nhất đã ra đi." Anh ta được tuyển dụng bởi một tổ chức bí mật có tên là Section 8, tổ chức được chấp nhận để “loại bỏ mọi mối đe dọa, ở bất kỳ đâu trên thế giới”. Tại thời điểm này, Jake nhận ra tổ chức bí mật không giống như anh nghĩ, nó có vẻ tạo ra xung đột chính của câu chuyện.

Jake đang ở trong nhà tù sau khi báo thù cho vợ và con trai bị giết, và trong khi anh ta không hề hối hận, Sam Ramsey của Dermot Mulroney dường như quyết tâm tuyển dụng anh ta cho cơ quan bí mật. Tom Mason của Lundgren là cựu sĩ quan chỉ huy của Jake và là đồng minh hướng dẫn anh ta vượt qua mớ hỗn độn này. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/UlSmTzfDjbhN/] [SP #2|https://ssplay.net/v/322892887310849.html?auto=false]
Cập nhật 27/09/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem