Kỳ Môn Ám Nhẫn - Strange Door and Dark Blade (2022)
0 lượt xem
Kỳ Môn Ám Nhẫn - Strange Door and Dark Blade (2022)
Xem phim
[Kỳ Môn Ám Nhẫn - Strange Door and Dark Blade (2022)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kỳ Môn Ám Nhẫn - Strange Door and Dark Blade (2022) [/info] [nd] Kỳ Môn Ám Nhẫn - Strange Door and Dark Blade (2022) Trong thời kỳ thái bình của nhà Tống và nhà Liêu, Đường Tử Yên một đặc vụ được đào tạo bởi tổ chức bí mật “Phụng Hỏa Quân”, được đưa vào hoàng thành nhậm chức.

Khi cô muốn rời khỏi chốn kinh thành về sống yên bình cùng phu quân thì bị đe dọa, phu quân bị Phụng Hỏa Quân cưỡng chế bắt đi và giao nhiệm vụ mới cho Đường Tử Yên là ám sát đặc sứ triều đại phương Bắc. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/628259542087713.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3752832338558]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem