Quảng Đông Thập Hổ: Thiết Quyền Vô Địch - Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022)
0 lượt xem
Quảng Đông Thập Hổ: Thiết Quyền Vô Địch - Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022)
Xem phim
[Quảng Đông Thập Hổ: Thiết Quyền Vô Địch - Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Quảng Đông Thập Hổ: Thiết Quyền Vô Địch - Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022) [/info] [nd] Quảng Đông Thập Hổ: Thiết Quyền Vô Địch - Ten Tigers of Guangdong Invincible Iron Fist (2022) Bộ phim kể về câu chuyện của Lương Khôn, một trong những người của Quảng Đông Thập Hổ người đã luyện tập võ thuật để bảo vệ những người thân yêu của mình.

Dù rơi vào bẫy bị hãm hại anh nhưng anh vẫn tiếp tục tìm kiếm sự thật với lòng kiên trì bất diệt của mình. Cuối cùng, anh đã tạo ra năm đấm sắt cho riêng mình và đánh bại thế lực tà ác đứng sau. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/311069402429792.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3738552765054]
Cập nhật 19/09/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem