Thanh Đao Của 47 Lãng Nhân - Blade of the 47 Ronin (2022)
0 lượt xem
Thanh Đao Của 47 Lãng Nhân - Blade of the 47 Ronin (2022)
Xem phim
[Thanh Đao Của 47 Lãng Nhân - Blade of the 47 Ronin (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thanh Đao Của 47 Lãng Nhân - Blade of the 47 Ronin (2022) [/info] [nd] Thanh Đao Của 47 Lãng Nhân - Blade of the 47 Ronin (2022) Phim lấy bối cảnh 300 năm sau Ronin 47, trong một thế giới hiện đại, nơi các gia tộc Samurai tồn tại bí mật giữa lòng nước Mỹ.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/396491006844573.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3846582241918]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem