Catherine Chim Nhỏ - Catherine Called Birdy (2022)
0 lượt xem
Catherine Chim Nhỏ - Catherine Called Birdy (2022)
Xem phim
[Catherine Chim Nhỏ - Catherine Called Birdy (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Catherine Chim Nhỏ - Catherine Called Birdy (2022) [/info] [nd] Catherine Chim Nhỏ - Catherine Called Birdy (2022) Phim kể câu chuyện về một thiếu nữ 14 tuổi tên Birdy, người đang có những suy nghĩ cấp tiến về việc không để ai ép buộc mình phải bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt - thứ mà mọi cô gái ở thời kỳ đó đều phải trải qua.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/481772165745496.html?auto=false]
Cập nhật 08/10/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem