Ma Búp Bê Chucky (Phần 2) - Chucky (2022)
0 lượt xem
Ma Búp Bê Chucky (Phần 2) - Chucky (2022)
Xem phim
[Ma Búp Bê Chucky (Phần 2) - Chucky (2022)]
[stt/Tập 03 / 08 Vietsub] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [ss] [Phần 1;/2021/12/Chucky-2021.html] [Phần 2;#*] [/ss] [info] [+] Ma Búp Bê Chucky (Phần 2) - Chucky (2022) [/info] [nd] Ma Búp Bê Chucky (Phần 2) - Chucky (2022) Sau khi kế hoạch tàn bạo của hắn ta (Chucky) nhằm xâm nhập vào các bệnh viện dành cho trẻ em ở Mỹ bị đổ bể, con búp bê quỷ giờ đây đang tìm cách trả thù những người mà hắn nhắm tới, bao gồm cả bạn gái cũ của hắn là Tiffany.
[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/36xpgX8QvWx8/] [02|https://chillx.top/v/lNhPqjFLTDgb/] [03|https://chillx.top/v/l15Xl307zN2y/] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/914977058768272.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/790115067114432.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/964052259508106.html?auto=false] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1lbfyTspNjYPZibPV-lgN-FO_4p708MWh] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Qe-NAPto9hCnDbuErijO4YZzn6tE00-F] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=179J8fHzE8VGvuzczfuyodqHGhMT67est]
Trạng thái [stt/Tập 03 / 08 Vietsub] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem