Phỏng Vấn Ma Cà Rồng - Interview with the Vampire (2022)
0 lượt xem
Phỏng Vấn Ma Cà Rồng - Interview with the Vampire (2022)
Xem phim
[Phỏng Vấn Ma Cà Rồng - Interview with the Vampire (2022)]
[stt/Tập 07 / 07 Vietsub] [info] [+] Phỏng Vấn Ma Cà Rồng - Interview with the Vampire (2022) [/info] [nd] Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết huyền thoại của Anne Rice, và cũng là phiên bản truyền hình của tác phẩm điện ảnh cùng tên.

Phim là câu chuyện sử thi của Louis de Pointe về tình yêu, máu và sự bất tử như đã kể trong những cuộc phỏng vấn với nhà báo Daniel Molloy.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/879135880619287.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/307608289437161.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/747067593452003.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/737319417711761.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/318494379106495.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/359409516056378.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/671542393664518.html?auto=false]
Cập nhật 28/10/2022
Trạng thái [stt/Tập 07 / 07 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem