Pokemon: Biên niên sử Arceus - Pokemon: The Arceus Chronicles (2022)
0 lượt xem
Pokemon: Biên niên sử Arceus - Pokemon: The Arceus Chronicles (2022)
Xem phim
[Pokemon: Biên niên sử Arceus - Pokemon: The Arceus Chronicles (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Pokemon: Biên niên sử Arceus - Pokemon: The Arceus Chronicles (2022) [/info] [nd] Pokemon: Biên niên sử Arceus - Pokemon: The Arceus Chronicles (2022) Trong khi điều tra truyền thuyết về Pokémon thần thoại Arceus, Ash, GohDawn đã khám phá ra một âm mưu của Team Galactic đe dọa thế giới.

Hãy sẵn sàng để tận hưởng sự trở lại một lần nữa, của một trong những nhân vật được yêu thích nhất của nhượng quyền thương mại, trong Biên niên sử Arceus. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/157934023688236.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem