Huyền Thoại Zorro - The Legend of Zorro (2005)
0 lượt xem
Huyền Thoại Zorro - The Legend of Zorro (2005)
Xem phim
[Huyền Thoại Zorro - The Legend of Zorro (2005)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Huyền Thoại Zorro - The Legend of Zorro (2005) [/info] [nd] Huyền Thoại Zorro - The Legend of Zorro (2005) Alejandro De La Vega bị giằng xé giữa hai thế giới: cuộc sống của anh hùng Zorro và cuộc sống bình thường của một người chồng, một người chủ gia đình. Nhưng rồi một lần nữa anh phá bỏ lời hứa của mình, tiếp tục đeo mặt nạ trừ gian diệt ác.

Elena rời xa anh và đi tìm Armand, một bá tước Pháp cao ngạo. Nhưng một sự bùng nổ huyền bí ở một sa mạc đã khiến Zorro tin rằng có nhiều thứ quan trọng tới Arman hơn là mặt đối mặt. Và vị anh hùng của chúng ta sớm tìm ra đó là cái gì. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/782221599999401.html?auto=false]
Cập nhật 18/10/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem