Hội Kể Chuyện Nửa Đêm - The Midnight Club (2022)
0 lượt xem
Hội Kể Chuyện Nửa Đêm - The Midnight Club (2022)
Xem phim
[Hội Kể Chuyện Nửa Đêm - The Midnight Club (2022)]
[stt/Tập 10 / 10 Vietsub] [info] [+] Hội Kể Chuyện Nửa Đêm - The Midnight Club (2022) [/info] [nd] Ở nhà an dưỡng cuối đời cho thiếu niên mắc bệnh nan y, các thành viên của một hội độc nhất vô nhị thường hay tụ tập vào lúc nửa đêm để kể cho nhau những câu chuyện rùng rợn.

Họ cùng lập ra một giao kèo rợn gáy: người đầu tiên chết phải gửi tín hiệu về từ thế giới bên kia.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/695433427890141.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/608440981556971.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/642846534649531.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/731603074404928.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/296237557712528.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/366888908048470.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/273846971491972.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/358558126621776.html?auto=false] [09|https://ssplay.net/v/879846671803130.html?auto=false] [10-End|https://ssplay.net/v/746742392165793.html?auto=false]
Cập nhật 08/10/2022
Trạng thái [stt/Tập 10 / 10 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem