Hoàng Kim Giáp - Curse Of The Golden Flower (2006)
0 lượt xem
Hoàng Kim Giáp - Curse Of The Golden Flower (2006)
Xem phim
[Hoàng Kim Giáp - Curse Of The Golden Flower (2006)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hoàng Kim Giáp - Curse Of The Golden Flower (2006) [/info] [nd] Hoàng Kim Giáp - Curse Of The Golden Flower (2006) Bộ phim sử thi cổ trang lấy bối cảnh thời hậu Đường ở Trung Hoa với tham vọng thống nhất thiên hạ, chinh chiến triền miên, để lại khoảng trống quyền lực to lớn trong cung cấm.

Không tiết chế được dục vọng, vương hậu lén lút gian dâm với Đại vương tử Nguyên Tường... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/970991226120127.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3923716213374]
Cập nhật 03/11/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem