Hành Lang Bí Ẩn - Down a Dark Hall (2018)
0 lượt xem
Hành Lang Bí Ẩn - Down a Dark Hall (2018)
Xem phim
[Hành Lang Bí Ẩn - Down a Dark Hall (2018)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hành Lang Bí Ẩn - Down a Dark Hall (2018) [/info] [nd] Hành Lang Bí Ẩn - Down a Dark Hall (2018) Vì quá nổi loạn mà Kit đã bị mẹ gửi đến Blackwood - Ngôi trường nội trú được cảnh báo là có khu hành lang đen tối chứa đựng nhiều nguy hiểm.

Sau khi đến đây, Kit cùng các bạn của mình đã khám phá ra một bí mật cổ xưa có khả năng đe dạng tính mạng của mọi người. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/755731645557615.html?auto=false] [SB #2|https://sblongvu.com/e/4oggq613ksa4.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4058096142974]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem