Phố Fear Phần 2: 1978 - Fear Street: 1978 (2021)
0 lượt xem
Phố Fear Phần 2: 1978 - Fear Street: 1978 (2021)
Xem phim
[Phố Fear Phần 2: 1978 - Fear Street: 1978 (2021)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phố Fear Phần 2: 1978 - Fear Street: 1978 (2021) [/info] [ss] [Phần 1;/2022/11/Fear-Street-1994-2021.html] [Phần 2;#*] [Phần 3;/2022/11/Fear-Street-1666-2021.html] [/ss] [nd] Phố Fear Phần 2: 1978 - Fear Street: 1978 (2021) Năm 1994, DeenaJosh Johnson khống chế Sam, bạn gái của Deena đang bị ma nhập và đến nhà C. Berman để được giúp đỡ.

Ban đầu miễn cưỡng, Berman cho phép họ vào trong và bắt đầu kể lại các sự kiện của vụ thảm sát Camp Nightwing. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/129191587368647.html?auto=false]
Cập nhật 01/11/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem