Chuyện Ở Phòng Trưng Bày - Showroom (2022)
0 lượt xem
Chuyện Ở Phòng Trưng Bày - Showroom (2022)
Xem phim
[Chuyện Ở Phòng Trưng Bày - Showroom (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phòng Trưng Bày - Showroom (2022) [/info] [nd] Chuyện Ở Phòng Trưng Bày - Showroom (2022) Liezl là đặc vụ đầy tham vọng, cô biết rằng đồng nghiệp của cô là Susanah, dùng thủ đoạn để bán các căn hộ chung cư bằng cách dùng cơ thể nóng bỏng của cô ta; nên cô ấy bắt chước theo Susanah dùng mỹ nhân kế cho kế hoạch của mình.

Khi tình thế thay đổi, Liezl phải đối mặt với những hình phạt của từng người một. [/nd] [FM #1|https://filemoon.sx/e/hszrkyhiak6t/Ph_ng_Tr_ng_B_y_-_Showroom__40_2022_41_.mp4] [SB #2|https://sblongvu.com/e/3os8gsiyu75k.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4030809049726]
Cập nhật 23/11/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem