Huyền thoại Trần Chân - Legend of The Fist : The Return Of Chen Zhen (2010)
0 lượt xem
Huyền thoại Trần Chân - Legend of The Fist : The Return Of Chen Zhen (2010)
Xem phim
[Huyền thoại Trần Chân - Legend of The Fist : The Return Of Chen Zhen (2010)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Huyền thoại Trần Chân - Legend of The Fist : The Return Of Chen Zhen (2010) [/info] [nd] Huyền thoại Trần Chân - Legend of The Fist : The Return Of Chen Zhen (2010) Âm mưu thâm độc của quân đội Nhật trong giai đoạn xâm lược Trung Quốc là chia rẽ phe phái thông qua lực lượng chỉ điểm, sát thủ để mở rộng xâm lược Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều kẻ trong số đó đã bị thủ tiêu không dấu tích bởi một sát thủ siêu hạng mặc đồ đen không ai khác đó chính là Trần Chân, 7 năm sau cái chết của sư phụ Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân đã trở về Thượng Hải trong diện mạo hoàn toàn mới. [/nd] [FM #1|https://filemoon.sx/e/fula7jljhd3d/Huy_n_tho_i_Tr_n_Ch_n_-_Legend_of_The_Fist_-_The_Return_of_Chen_Zhen.mp4] [SB #2|https://sblongvu.com/e/2apyyf93734t.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3999959812734]
Cập nhật 17/11/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem