Đặc Cảnh Đồ Long - Tiger Cage (1988)
0 lượt xem
Đặc Cảnh Đồ Long - Tiger Cage (1988)
Xem phim
[Đặc Cảnh Đồ Long - Tiger Cage (1988)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đặc Cảnh Đồ Long - Tiger Cage (1988) [/info] [nd] Đặc Cảnh Đồ Long - Tiger Cage (1988) Bộ phim nói về cuộc chiến chống tội phạm của cảnh sát Hồng Kông, những vụ rửa tiền, truy sát đẫm máu của giới xã hội đen.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/928242540607849.html?auto=false] [SB #2|https://sblongvu.com/e/8hb77gttyksw.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4027871267454]
Cập nhật 21/11/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem