Trưởng Bối - My Young Auntie (1981)
0 lượt xem
Trưởng Bối - My Young Auntie (1981)
Xem phim
[Trưởng Bối - My Young Auntie (1981)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trưởng Bối - My Young Auntie (1981) [/info] [nd] Trưởng Bối - My Young Auntie (1981) Một người hầu trẻ giỏi võ thuật Trịnh Đái Nam đồng ý kết hôn với một lão gia giàu có sắp chết là Dư Nhân Sanh để ông này có thể giữ tài sản của ông khỏi rơi vào bàn tay tham lam, độc ác của người em trai thứ ba. Sau khi ông này chết, bà đem hết giấy tờ tài sản di chúc đến Quảng Châu để giao lại cho người cháu là con người em thứ 4 là Dư Chánh Toàn.

Hai người không biết nhau nên cuộc gặp nhau ở bến tàu gây nhiều ngộ nhận buồn cười nhưng rồi cũng nhận nhau là thiếm cháu. Nhờ mặt ngọc bích của Đái Nam mang theo. Dư Thao là con Chán Toàn đang học ở Hồng Kông về sớm 1 ngày vào lộn phòng cha mình ( đã nhường cho dì ) cô dì đang nằm mà anh cứ tưởng lầm tình nhân của cha mình . Hai người tranh cãi , đưa đến đấu võ kịch liệt để phân cao thấp ... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/987675485925542.html?auto=false] [SB #2|https://sblongvu.com/e/kotvqyktbony.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4161942456958]
Cập nhật 28/12/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem