Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em - You Are the Apple of My Eye (2018)
0 lượt xem
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em - You Are the Apple of My Eye (2018)
Xem phim
[Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em - You Are the Apple of My Eye (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em - You Are the Apple of My Eye (2018) [/info] [nd] Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em - You Are the Apple of My Eye (2018) Câu chuyện tình tuổi học trò của Kosuke MizushimaMana Hayase.

Mặc dù chẳng ai nói một lời nào, nhưng tuổi học trò của họ sẽ thật trống vắng và hụt hẫng nếu như thiếu mất nhau. Và đến cuối cùng, dù đã dành ngần ấy thời gian để đuổi theo Mana Hayase nhưng có lẽ Kosuke Mizushima vẫn chỉ là một người mà cô gái trẻ từng thương và từng yêu mà thôi. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/662279436985651.html] [SB #2|https://sblongvu.com/e/bqkeihxqks3n.html]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem