Thám Tử Knight: Ngày Độc Lập - Detective Knight: Independence (2023)
0 lượt xem
Thám Tử Knight: Ngày Độc Lập - Detective Knight: Independence (2023)
Xem phim
[Thám Tử Knight: Ngày Độc Lập - Detective Knight: Independence (2023)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thám Tử Knight: Ngày Độc Lập - Detective Knight: Independence (2023) [/info] [nd] Thám Tử Knight: Ngày Độc Lập - Detective Knight: Independence (2023) Bruce Willis vào vai Thám tử James Knight trong chương cuối cùng của bộ ba.

Một cảnh vệ tấn công gần nhà của Knight khi anh ta đe dọa sẽ cho nổ tung lễ hội ngày 4 tháng 7 của thành phố. [/nd] [FM #1|https://filemoon.sx/e/5glr3i17tvt6/Tham_T_3F_Knight-_Ngay_D_3Fc_L_3Fp_-_Detective_Knight-_Independence__40_2023_41_.mp4] [SP #2|https://ssplay.net/v/833957768562767.html?auto=false] [SB #3|https://sbchill.com/e/0lbwq1gbf79j.html]
Cập nhật 21/01/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem