Xưởng Quỷ - Devil's Workshop (2022)
0 lượt xem
Xưởng Quỷ - Devil's Workshop (2022)
Xem phim
[Xưởng Quỷ - Devil's Workshop (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Xưởng Quỷ - Devil's Workshop (2022) [/info] [nd] Xưởng Quỷ - Devil's Workshop (2022) Mong muốn được đóng vai một nhà quỷ học, nam diễn viên Clayton đang gặp khó khăn đã liên hệ với Eliza, một chuyên gia về truyền thuyết ma quỷ, để giúp anh chuẩn bị. Khi anh dành cuối tuần ở nhà cô, Eliza buộc Clayton phải đối mặt với quá khứ rắc rối của anh ta, thực hiện các nghi lễ đen tối và hiến tế một con dê.

Cô ấy muốn giúp Clayton, quyến rũ anh ta - hay tiêu diệt anh ta? [/nd] [FM #1|https://filemoon.sx/e/hlhescdlwjz7/X_3F_3Fng_Qu_3F_-_Devils_Workshop__40_2022_41_.mp4] [SB #2|https://sbchill.com/e/eq848do49go6.html]
Cập nhật 16/01/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem