Giàn Khoan Kinh Hoàng - The Rig (2023)
0 lượt xem
Giàn Khoan Kinh Hoàng - The Rig (2023)
Xem phim
[Giàn Khoan Kinh Hoàng - The Rig (2023)]
[stt/Tập 06 / 06 Vietsub] [info] [+] Giàn Khoan Kinh Hoàng - The Rig (2023) [/info] [nd] Một nhóm công nhân trên một giàn khoan dầu xa xôi của Scotland chuẩn bị trở về đất liền thì một màn sương mù bí ẩn bao phủ họ và các thế lực siêu nhiên xuất hiện.

Khi mối đe dọa mà họ phải đối mặt vượt ra ngoài sức tưởng tượng điên rồ nhất, thủy thủ đoàn bị chia rẽ phải thành lập một liên minh để đảm bảo sự sống còn.[/nd] [br/SV FB] [01|https://vnupload.net/v/927867579377359.html?auto=false] [02|https://vnupload.net/v/219674786759747.html?auto=false] [03|https://vnupload.net/v/198851345313919.html?auto=false] [04|https://vnupload.net/v/633387994849019.html?auto=false] [05|https://vnupload.net/v/830163366264767.html?auto=false] [06-End|https://vnupload.net/v/337313723646932.html?auto=false] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/767724665088786.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/677563767052359.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/707008880045678.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/144133501582675.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/609938674088981.html?auto=false] [06-End|https://ssplay.net/v/774315738429625.html?auto=false] [br/SV SB] [01|https://sbchill.com/e/rbfduqmtdpwt.html] [02|https://sbchill.com/e/27p08wtaefsz.html] [03|https://sbchill.com/e/svd1bve0aj6c.html] [04|https://sbchill.com/e/y9zc48b1tiii.html] [05|https://sbchill.com/e/g5d8k4fsdccf.html] [06-End|https://sbchill.com/e/b83qmnbnv6pw.html]
Cập nhật 07/01/2023
Trạng thái [stt/Tập 06 / 06 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem